Geoweb vægtunderstøttelse

Geoweb vægtunderstøttelse

Skriv til info@nykilde.dk. Leveres kun indenfor det respektive produkts sæson.
Model/Varenr.: 1047
GEOWEB® vægt understøttelsessystem er en dokumenteret, økonomisk løsning på udfordrende jordstabiliseringsproblemer. Det 3D-strukturelle system leverer fordele på områder med blød jord, hvor billigt bæremateriale ikke er tilgængeligt eller hvor traditionelle forstærkningsmetoder er svære at konstrurere.

3D GEOWEB® STRUKTURENS FORDELE

Indrammer og stabiliserer fyldmaterialet og kontrollerer vrid,

lateral og lodret bevægelse.

Øger det effektive antal af strukturer, som tillader at skære

fyldmaterialekrav og omkostninger ned til det halve.

Kan tillade brug af lavere kvalitets, mindre

omkostningskrævende on-site fyldmaterialer.

Med permabelt fyldmateriale, opnås en porøs belægning

som reducerer regnvandsafløb og minimerer de miljømæssige indvirkninger.

GEOWEB® VÆGT UNDERSTØTTELSES GAVNLIGE

VÆRDIER

Vægtdistributions system over svage jorder

• Mindre rullemodstand

Stabilisering af underlaget for belagte overflader

Hjulsporskontrol for ubelagte overflader

Reduktion af vedligehold

GEOWEB® forskningsresultater

GEOWEB® vægt understøttelsessystem

Reducerer tykkelse og vægt af strukturelle

understøttende elementer med 50% eller

mere.

Tillader 2. klasses materialer at modstå

mere end 10 gange antallet af cyklisk

belastningsapplikationer før der akkumuleres

permanent afbøjning.

Giver mere end 30% stressreduktion når

det bruges som et understøttende lag under

belægningen..

Fordeler vægt mellem cellerne

og reducerer derved stress på den

mellemliggende jord med 40%.


GEOWEB® nøgleapplikationer

Tilkørselsveje til byggepladser/brandveje

Vejbyggeri/jernbanebyggeri

Permable, vægtunderstøttende overflader

Havnefaciliteter

Transport-/bulkvare pladser

Vejbanesider

Jernbanespor ballast/subballast strukturer

Stabiliseret underlag for asfalt

Spor og stier

Båderamper og lavtvandsoverskæringer.