Geoweb beskyttelse af skråninger

Geoweb beskyttelse af skråninger

Skriv til info@nykilde.dk. Leveres kun indenfor det respektive produkts sæson.
Model/Varenr.: 1039
GEOWEB® Slope beskyttelsessystem tilbyder løsninger til udfordrende stabilitetsproblemer på
skråninger. 3D-strukturen skaber et stabilt miljø
for dæmningsfyldmaterialer, forhindrer svære
erosionsproblemer og tilbyder løsninger til jord
som ikke findes som overfladebehandlinger.
BÆREDYGTIG SKRÅNINGS STABILITET
Fordelene ved 3D cellerne er langtidsholdbar vegetation, genforstærkning af det øvre jordlag og modstand mod erosion og skred
GEOWEB® systemet tilbyder langtidsbeskyttelse af dæmninger/bredder af alle typer:
Bæredygtige løsninger:
Systemet forstærker vegetationen, øger modstanden mod eroderende kræfter og forhindrer udvikling af riller fra koncentrerede afstrømninger.Permabelt fyld:Cellestrukturen i GEOWEB® strukturen tillader at der
anvendes størrelsesmæssigt mindre materialer og mindre

kostbare materialer og på stejlere skråninger end uden en

cellestruktur.


Geomembranbeskyttelse:Systemet yder effektiv beskyttelse for ikke-permeable

geomembraner. Et bånd/wire-forankret system yder

strukturel understøttelse og beskytter linens integritet.


Armeret beton:Med opfyld af beton er GEOWEB® systemet et mindreomkostningskrævende, fleksibelt alternativ til betonblokke.