Specialprodukter

Her præsenterer vi diverse produkter som ikke lige falder ind under vores hovedprodukter. Bl.a. dræbersneglefælden og Naturgødning.


Forskellige produkter såsom sneglefælder, grønne vægge og geotekstiler.