Specialprodukter

Her præsenterer vi diverse produkter som ikke lige falder ind under vores hovedprodukter, frø og vegetationsmåtter. Bl.a. dræbersneglefælden og ja, og ikke andet pt.!

{{amount}}
Forskellige produkter såsom sneglefælder, grønne vægge og geotekstiler.