Nordisk Vildengsmåtte


Materiale

Vores Nordisk Vildengsmåtte består af forskellige græsarter og mere end 20 forskellige arter af vilde blomster. Minimum 60% af denne blanding er altid til stede i vegetationsmåtten. Vegetationen vokser i en bionedbrydelig kokosfiber måtte og et specielt substrat udviklet til formålet. Måtterne har som minimum 95% dække ved levering. Vores vegetationsmåtter produceres i henhold til retningslinjerne fra tyske FLL.

 
Om vegetationen

Nordisk Vildengsmåtte består af en stor bredde af vilde urter og græsser, som sikrer en varieret og farverig vegetation. Biodiversiteten stimuleres også ved at planterne tiltrækker insekter, som eksempelvis sommerfugle og bier. 


Installation og vedligehold

Nykilde vegetationsmåtter er nemme at installere. Vildengsmåtten kan installeres på skrånende overflader på op til 10 grader. Vedligehold består af at klippe en eller to gange om året. Hent vejledning på vores hjemmeside. 


Tekniske data

Dække: 95% 
Tørvægt: ca. 15-20 kg/kvm. 
Vandmættet vægt: ca. 20-25 kg/kvm. 
Tykkelse: 3-6 cm. 
Standardstørrelser: 60 cm X 200 cm. Andre størrelser kan aftales. 
Antal kvm/palle: maks. 40 kvm. (for standardstørrelse) 
Pallestørrelse: 130 cm X 110 cm 

 

Nordisk Vildengsmåtte indhold

Plantearter

Achillea millefolium/Alm. Røllike

 

 

 

 

Agrostemma githago/Klinte 

 

 

 

 

Campanula persicifolia/Smalbl. Klokke 

 

 

 

 

Campanula rotundifolia/Liden Klokke 

 

 

 

 

Centaurea cyanus/Kornblomst

 

 

 

 

Centaurea jacea/Alm. Knopurt

 

 

 

 

Filipendula vulagaris/Knoldet Mjødurt 

 

 

 

 

Galium verum/Gul Snerre 

 

 

 

 

Hieracium umbellatum/Smalbl. Høgeurt

 

 

 

 

Hypericum perforatum/Prikbl. Perikon 

 

 

 

 

Knautia arvensis/Blåhat 

 

 

 

 

Leontodon hispidus/Stivhåret Borst 

 

 

 

 

Leucanthemum vulgare/Hvid Okseøje

 

 

 

 

Linaria vulgaris/Alm. Torskemund

 

 

 

 

Lotus corniculatus/Alm. Kællingetand 

 

 

 

 

Lychnis viscaria/Tjærenellike 

 

 

 

 

Papaver rhoeas/Kornvalmue

 

 

 

 

Plantago media/Dunet Vejbred 

 

 

 

 

Primula veris/Hulkravet Kodriver 

 

 

 

 

Ranunculus acris/Bidende Ranunkel

 

 

 

 

Rumex acetosella/Rødknæ 

 

 

 

 

Saxifraga granulata/Kornet Stenbræk

 

 

 

 

Agrostis capillaris/Alm. Hvene

 

 

 

 

Anthoxanthum odoratum/Vellugtende Gulaks 

 

 

 

 

Cynosurus cristatus/Alm. Kamgræs 

 

 

 

 

Festuca ovina/Fåresvingel

 

 

 

 

Festuca rubra/Rødsvingel