Våd- & Vandvegetation


Storme og vandstigninger i forbindelse med f.eks. kanaler og åbredder kan betyde ødelæggelser som erosion, med mindre der er installeret systemer som forhindrer dette. For at alle kan opleve fordelene ved denne kunstige indgriben i den naturlige økologi, skal denne indgriben nøje overvejes i forhold til beskyttelse og genskabelse af naturen. Vi er derfor idag nødt til i et større omfang end nogensinde før, at kombinere befolkningens ønsker og behov med de resurser, der er nødvendige for at vedligeholde de naturskabte værdier.


Fornuftige procedurer og omhyggelig behandling af vores økologiske værdier skal ses som en naturlig del af vores adfærd. Det er essentielt, at verden forbliver levende og aktiv for vores efterkommere.

Brugen af "Living Engineering Biology" bibringer konstruktionsmetoder, som passer til de økologiske behov. Sådanne metoder kan ikke altid erstatte "rene" ingeniørløsninger, men de kan i mange sammenhænge komme meget tæt på naturens udvikling.

Sikring af en svækket/undergravet bred
På steder med begrænset plads, skal de valgte materialer være kompakte og være i stand til at modstå de forventede hydrauliske kræfter, samtidigt med at planterne fortsat skal kunne gro. Færdig groede fiber ruller fastgjort dybt i underjorden beskytter det nederste af skråningens kant og holder på fyldmaterialet. I tilfælde med dybere undergravninger tilbyder Rock rullerne en mere stabil grund til de færdigt groede fiberruller.


Genopbygning af søbredder
Bølger skabt af skibsfart og vind er ofte årsag til stejle og eroderede bredder. En god portion planter af naturlige vådområde planter kan modstå en rimelig bølgemodstand. Mange arter er i stand til at modstå bølgeenergien gennem planternes naturlige elasticitet. En bølgebryder af færdigt groede fiberruller, og i svære tilfælde Rock ruller, "beroliger" vandet og hjælper til med at holde på de underliggende lag og støtter grobunden.

Kun en kraftig vegetation er i stand til at sprede sig. Færdigt groede planteflåder kan modstå bølgebevægelser og beskytter rødder og jordstængler selv på udsatte steder.

Erosionskontrol med staudebede og vedplanter
I turbulente åer, floder og søer kan erosionskræfter skylle jord, planter og frø væk. Her kan erosionskontrol med stauder og vedplanter anvendes mod den vildtvoksende vegetation. Der bruges fibermoduler som er tilplantet til både æstetiske og miljømæssige løsninger. Færdigt groede planteflåder/-øer og plantetæpper er levende biologisk nedbrydelige filtre, som opsamler og holder på bundfald/slam. Tæt plantet og fuldstændigt tilgroet udvikler de sig til et blomstrende vådland.


{{amount}}
Biologiske og økologiske løsninger til vådområder.