GEOBLOCK/GEOWEB til stier og grønne passager

GEOBLOCK/GEOWEB til stier og grønne passager

Skriv til info@nykilde.dk. Leveres kun indenfor det respektive produkts sæson. Frø leveres ikke dec. - medio febr. og medio juni - medio aug.

GEOWEB og GEOBLOCK løsninger


 

Efterhånden som samfund udvikler sig og udvider med grønne veje og stier som fører ind i miljømæssige følsomme områder, skal der findes omkostningseffektive måder at beskytte overfladen og tilstødende arealer på. Dette skal gøres med løsninger med lav effekt på naturen. Udfordringen ligger i at maksimere permeabilitet og/eller begrønne arealet, samtidigt med at man opretholder et miljø på og omkring stierne som er stabilt, æstetisk tiltalende, relativt lavt i vedligehold og miljørigtigt.

GEOWEB og GEOBLOCK systemerne tilbyder løsninger til talrige typer stier og grønne veje - hvoraf nogle er illustreret i dette case studie resumé.

- Sti-overflade og base stabilisering
- Bevokset jord tilbageholdelse
- Sti hærdning
- Stabilisering af skråning

Case studie 1
Skovene bagved Museum of Science and Industry (MOSI), Tampa, FloridaGEOBLOCK systemet etablerede en vandresti egnet til kørestole igennem et skovrigt område ved MOSI. Denne 1,2 m. X 762 m. sti er fyldt med 6 mm. flod sten, med meget lavt vedligehold efterfølgende.

Case studie 2
Trenton rekreativ sti, Trenton Air Force Base, Ontario, Canada

 

GEOWEB systemet gav på et nyt areal på 9 km. stabilisering og modstand mod sæsonbetonede oversvømmelser. Geoweb sektionerne blev placeret ovenpå en vævet geotekstil og fyldt med knuste kalksten.

Case studie 3

Tanner-Moffett Creeks sti, Columbia River Gorge, The Dalles, Oregon

 

Planer for en 160 km. cykel og gangsti krævede en serie af underkørsler under Interstate 84. Det bevoksede GEOWEB jordtilbageholdelse system med grønne facadepaneler skabte en æstetisk tilfredsstillende løsning for Oregon DOT.

Case studie 4
Hammond sti, Vista Point North, McKinleyville, California

 

Redwood Fællesskabets aktionsagentur (RCAA) brugte Geoweb jordtilbageholdelses system for at stabilisere de mudrede sandvolde på begge skråninger på begge sider af stien (op og nedadgånede skråninger). Beige-farvede facader på Geoweb sektionerne blev brugt til at skabe en æstetisk tiltrækkende grøn 1,2 m. høj Geoweb væg.

Case studie 5
Kettle Morraine Skoven, Palmyra, Wisconsin

 

På en populær sti til mountain bikes som var plaget af erosionsproblemer, reparerede Wisconsin DNR myndighederne stejle områder med GeoBlock systemet, og skabte dermed en stabil og permeabel bærende overflade.