Permeabelt Belægnings System

Permeabelt Belægnings System

Skriv til info@nykilde.dk. Leveres kun indenfor det respektive produkts sæson.
Model/Varenr.: 559003

Produktkatalog

Den øko-økonomiske måde at håndtere regnvand på.
 
         

Økonomisk & miljøvenlig løsning
Presto´s Geoblock®, GeoPave® og Geoweb® systemer tilbyder permanente økonomiske porøse løsninger på trafikerede arealer, hvor der ønskes æstetik og permeabilitet af græs eller fyldmateriale. Systemet imødekommer en række af lastunderstøttende krav og miljøkrav med et permeabelt, æstetisk tilfredsstillende alternativ til hårde overflader.

Bevoksede løsninger
På arealer hvor der ønskes at der kan køres på, tilbyder Presto´s porøse belægningssystem en sikker understøttelse til en lang række af lasttyper, samtidigt med at det giver overlegen beskyttelse af græs ved jævnlig kørsel, f.eks. p-pladser ved boligforeninger etc. Begrønnede belægningssystemer tillader regnvand at infiltrere, og reducerer dermed krav og omkostninger til at kunne lagre eller tilbageholde regnvandet lokalt.

Permeabelt fyldmateriale løsning
Arealer med kraftigere og tungere trafik og hvor der ønskes nedsivning, der er Presto´s materialefyldte GeoPave og Geoweb systemer en økonomisk løsning. Systemer yder dobbelt op som lastunderstøttelses struktur og som et on-site vandbassin/tilbageholdelsesbassin. Dette reducerer eller eliminerer ligefrem krav og omkostninger til faskiner og andre on-site opsamlingsenheder.

Typiske last applikationer
- Tunge rednings og vedligeholdelses køretøjer med H-20 last eller mere med minimum krav til underlaget.
- Medium tungt køretøjs adgang til vedligehold og maskinrum etc.
- Letvægts køretøjer til ansattes p-pladser, tilgangsveje, golfvogne veje og rabatter, spor, fortove og ved boliger.
- Fodgængertrafik ved spor, fortove, adgange og fortove ved supermarkeder etc. ved kraftig brug.
- Adgangsfrie parker og andre rekreationelle arealer.Permeabel Belægnings Brugsvejledning
1- GeoBlock 150 systemet 50 mm celledybde giver maksimal beskyttelse af græsset og maksimal lastunderstøttelse samtidigt med, at det understøtter dæktryk gennem systemets vægstruktur. Lavt krav til underlag.


 
2- GeoBlock 2 systemet 30 mm celledybde giver høj beskyttelse af græsset og maksimal lastunderstøttelse samtidigt med, at det understøtter dæktryk gennem systemets vægstruktur. Højere krav til underlaget end ved GeoBlock 5150, men lavere krav end generelt ved andre produkter.3- GeoPave systemet Med fyldmateriale ydes der maksimal lastunderstøttelse (op til H-20), med understøttelse for dæktryk gennem systemets vægstruktur og fyldmaterialet. Med fyldmateriale stabiliseret græs ydes der en høj beskyttelse af græsset og en høj lastunderstøttelse (op til H-10) og samtidigt understøttes dæklast gennem systemets vægstruktur og det strukturelle fyldmateriale.4- Geoweb systemet Med fyldmateriale giver systemet maksimal last understøttelse hvor dæklasten understøttes af det indkapslede fyldmateriale. Med en fyldmateriale understøttet græsbevoksning gives der en høj lastunderstøttelse og god beskyttelse af græsset hvor dæktrykket understøttes af det strukturgivende fyldmateriale.GeoBlock System Turf
Primært når der ønskes maksimal lastunderstøttelse og beskyttelse af græsset.
- Arealet bruges jævnligt
- Optimal beskyttelse af topjord holder det fra at kompakt, ingen eller få hjulspor og beskyttelse af rødder ønskes.GeoPave Systemet Non-Turf
Når der ønskes maksimal lastunderstøttelse og:
- Fyldmaterialet skal være permeabelt
- Porøst fyldmateriale skal tilbageholdes for at understøtte normale trafikkrav.Geoweb System Turf
Når der kræves en økonomisk løsning til maksimal lastunderstøttelse og beskyttelse af græsset er sekundært.
- Brug er minimal
- Mindre forstyrrelse af overfladen er acceptabel ved lidt/jævnligt brug.Non-Turf
Når der kræves maksimal lastunderstøttelse og:
- Fyldmateriale som grus eller sten er ønsket eller acceptabelt.
- Indkapslingen af det porøse materiale er et krav så kraftige last understøttes uden at der opstår hjulspor.
- Permeabilitet og maksimal regnvandsopbevaring og -genbrug er ønsket. 

Materialebeskrivelse

GeoBlock System
- Højstyrke internt låsende enheder produceres fra op til 97% genbrugsplastic. Det begrønnede system er ideelt til jævnlig trafik.
- Understøtter tunge eller koncentrerede laste ved at skabe en strukturel bro indefor topjordlaget som maksimerer lastoverførsel og distribution. Højere distribution end rullede systemer.
- Beskytter topjord fra at blive kompakt, beskytter vegetation, og tilbyder overlegen modstand mod lastbetingede deformationskræfter. To-lags dybder er tilgængelige til at adressere alle lastkrav.GeoPave System
- Højstyrke enheder med et attraktivt sildebensmønster, produceret af op til 97% genbrugsplast. Samlet med stærke samlingsenheder til dannelse af en intern forbunden belægning.
- Monolitisk netagtig bund sikrer at fyldmaterialet forbliver på plads og forhindrer at systemet løftes ud af jorden.
- Ideelt til arealer med lav eller sjælden trafik, ved brug af korrekte fyldmaterialer.Geoweb System
- Et tre-dimensionel indkapslingsstruktur af inter-forbundne celler lavet af højkvalitets, HDPE.
- Tilbyder den mest økonomiske løsning til fyldmateriale belægninger (normalt trafikbehov) eller bevokset belægning (jævnlig/sjælden trafik).
- Cellevægge med tekstur/perforeret yder maksimal tilbageholdelse af fyldmaterialet og stabilitet. Fungerer som en on-site regnvandstilbageholdelse.
- Forskellige celledybder er til rådighed så man mest omkostningseffektivt kan håndtere lastkrav.

Se produktspecifikationer for komplet produktinformation og designanbefalinger.

Bidrager til US Grønne Bygninger LEED Point
GeoBlock, GeoPave og Geoweb systemerne yder miljømæssige ansvarlige belægnings løsninger som bidrager til LEED green rating point.

Point kategorier
- Reduceret områdeforstyrrelse: Ved at skabe en permeabel overflade og naturlige regnvandstilbageholdelses faciliteter.
- Regnvandshåndtering: Ved at bruge bevoksede eller permeable overflader som giver regnvandsinfiltrering og reducerer regnvandsafløb.
- Varme-ø-effekt: Ikke-tag: Ved at skabe en køligere overflade med vegetation eller åben gitter belægningssystem for at minimere indvirkning på mikroklima, menneskers og dyrs habitat.
- Indhold af genbrugsmateriale: Ved at bruge materialer med genanvendt indhold reduceres indvirkninger fra udvinding og procesarbejde af nyt materiale (kun GeoBlock og GeoPave).

Omkostningsbesparelser og miljømæssige fordele
Presto´s GeoBlock, GeoPave og Geoweb porøse belægningssystem tilbyder fordele overfor traditionelle hårde overflader, som reducerer de samlede projektomkostninger og samtidigt adresserer de aktuelle miljømæssige problemstillinger og kravene til regnvandshåndtering.

Reduceret regnvandsafløb
- En høj procentdel af åben overflade øger mængden af regn der kan løbe tilbage til vores grundvand, det tillader regnvandet at filtrere ned igennem jorden og reducerer dermed uønsket overfladeafløb.

Forbedret regnvandskvalitet
- En permeabel struktur og permeabelt fyldmateriale forbedrer regnvandskvaliteten ved at øge den naturlige vand infiltration og reducerer forurening fra ubekendte kilder.

Lav-impakt regnvands BMP
- Systemet kan implementeres i landskabsplaner som BMP´er til at stabilisere jorder, kontrollere regnvandsafløb og håndtere regnvand on-site.

Naturlig regnvandsopbevaring
- Naturlig infiltration minimerer brug af værdifulde arealer og omkostninger i forbindelse med krav til on-site regnvandshåndtering og regnvandsbassinner.
- Reducering i regnvandsafløb reducerer nødvendigheden af strukturel regnvandsopsamling og rørsystemer, og tillader dermed brug af mindre og billigere regnvandsledninger.
- GeoPave enheder eller Geoweb sektioner fyldt med et porøst materiale skaber en naturlig regnvands opbevaringszone som tillader regnvand at enten sive langsomt ned i den eksisterende grund eller flyde lateralt til et opsamlingspunkt samtidigt med, at det understøtter last.

   

Permeable muligheder

     

Kvalitet og garanti


Kvalitet og pålidelighed er grundstenen i Presto´s produkter. Alle Presto´s porøse belægningsprodukter er produceret efter et kvalitets styringssystem som er certificeret efter ISO 9001:2000. Alle faser i produktionen bliver overvåget gennem en statistisk proceskontrol og imødekommer stringente kvalitetsstandarder før produkterne bliver leveret til brugerne. Alle produkter er dækket af industriens længste garanti.