VegBlock guide

Med VegBlock i skole... from Nykilde grønne tage on Vimeo.

Filmen illustrerer hvordan man let kan installere VegBlock på et tag, i dette tilfælde et cykelskur på Lindebjergskolen ved Roskilde. Nedenstående er en guide eller huskeliste til hvad man skal bruge i forbindelse med et grønt sedumtag ved brug af VegBlock.
  • Husk først og fremmest, at taget skal kunne bære den ekstra vægt på 50 kg/kvm. Spørg en byggesagkyndig til råds.
  • Hvor langt er der til naboskel? Spørg kommunen til råds.
  • VegBlock er brandgodkendt, hvis kommunen spørger ;-)
  • Hvor stor er hældningen på taget? Op til 20-25 grader er der ingen problemer med VegBlock, men kommer man op på større hældninger er det tilrådeligt at installere nogle lister på tværs af taget med nogle meters mellemrum. Her kan ALU-kantafslutningslister bruges. De brændes fast ovenpå tagpap.
  • Vi anbefaler ved brug af ekstra kantlister ved ekstra skrånende tage, at man bruger tagpap. Husk man kan få en rodfast overpap eller man kan bruge en rodspærrefolie som alternativ.
  • Kanter? Kanten skal passe til det grønne tags tykkelse, dvs. at kanterne skal være ca. 60 mm høje når man bruger VegBlock. Ved afslutning ved tagrende skal kantlisten være perforeret i bunden så overskydende regnvand kan slippe ud.
  • Nu burde du være klar til at installere VegBlock på dit tag. Stil de enkelte elementer ved siden af hinanden på taget og pres dem sammen (vigtigt!). Tilskær om nødvendigt så de passer til tagfladen. Dette gøres let med en isoleringskniv eller lignende.
  • Vand godt igennem til det begynder at løbe i tagrenden i hele bredden/længden af taget.
  • Om foråret gødes der let de første 4-5 år, se nedenstående vejledning.

1. Etablering: VegBlock’ene installeres med det samme lige efter ankomst. Kan VegBlock’ene ikke installeres lige efter ankomst skal de alternativt indenfor 1 døgn efter ankomst stilles et alternativt sted, de må ikke forblive på stablet på pallerne. Er det tørt, vandes de jævnligt.
Etablering er normalt i tidsrummet fra april til november, men kan forudsat det er frostfrit etableres hele året rundt.
Husk tagmembran som gerne må være rodfast. Evt. rodspærre- og bygningsbeskyttelsesfolie.
VegBlock’ene stilles tæt side om side (husk at rense siderne på VegBlock’ene så de kan stå tæt) og vandes igennem efter installering. Ved hældende tagkonstruktioner, vandes de igennem 2 gange pr. uge de første 3-4 uger efter installation. VegBlock’e med andre urter end Sedum eller med græs, vandes jævnligt de første 6-8 uger efter installation.

2. Vedligehold: Afhængig af hældning på taget kan det under tørre forhold være nødvendigt at vande en gang om ugen, især hvis man gerne vil beholde et frodigt udseende. Et drypvandingsanlæg kan evt. etableres på hældninger over 15 grader.
For at bevare mangfoldigheden af VegBlock’ene er det nødvendigt at gøde de første 5-6 år efter etablering. Første sæson gødes 2 X 100 g/kvm med en organisk langtidsgødning. Første gang i marts-april, anden gang i juni-juli. Derefter gødes hvert år de efterfølgende 4-5 år med 150 g/kvm, gerne todelt igen med første gang marts-april og anden gang juni-juli. Der må ikke være frost ved udbringning af gødning.
Det grønne tag gennemgås hvert år for huller i vegetationen, uønsket vegetation og genstande. Evt. reparationer repareres med frø, småplanter eller Sedumspirer og evt. lidt tagsubstrat.

Vi påtager os intet ansvar for VegBlock’e som ikke bliver installeret eller vedligeholdt efter de foreskrevne retningslinjer.