SoilWeb lastunderstøttelse

SoilWeb lastunderstøttelse

SoilWeb® TRÆRODSBESKYTTELSE
Den kritiske rod/træ beskyttelseszone er områdetnedenunder et træ som skal forblive uforstyrret forat bevare en nødvendig mængde af rodmasseså træet har den bedste chance for at overleve. Når konstruktionsmateriel og køretøjer griber ind i et træskritiske rodzone, kan de forårsage negativ indflydelsepå miljøet i jorden inklussive at gøre jorden merekompakt, påføre skader på rødder tæt på overfladenog ultimativt udsætte træets strukturelle integritet for fare.Hovedparten af et træs rodsystem ligger indenfor de øverste 90 cm. af jorden, og udgravninger og kørsel i forbindelse med entreprenørarbejder kan skade og endda ødelægge rødder i en grad hvor træer måske ikke overlever. SoilWeb® Trærods Beskyttelse system er en lastdistributionsløsning som beskytter denne kritiske zone.

BESKYTTELSE GENNEM LAST DISTRIBUTION

Ved distribuering og overførsel af anvendte vægte reducerer SoilWeb Trærodsbeskyttelsessystemet vertikalt stress som typisk er påført til den underliggende jord og rodzone. Beskyttelsessystemet er specielt fordelagtigt på områder hvor svag undergrund eller no-dig restriktioner forekommer.

SoilWeb® MILJØFORDELE

Med permabelt fyld (topjord/vegetation, grus, sand) tilbyder SoilWeb cellevægge miljømæssige fordele:

• Vandinfiltration

• Lateral bevægelse af luft og vand

• Vand og næringsstof migration

 

 

VINDMØLLEPARKERS TILKØRSELSVEJE

SoilWeb Roadways tilbyder mindre dyre adgangsveje og substansiel reducering af vedligeholdet af bygninger og vedligehold af vindmølleparker.

Systemets 3-D struktur indrammer grus eller jordfyld, reducerer hjulspor og "vaskebrædder" og har minimale negative miljøpåvirkninger.

SoilWeb® FORDELE

  • Reducerer den samlede krydssektion af sten sammenlignet med 2D systemer; kan tillade brug af on-site eller genbrugsmaterialer som fyld.
  • Skaber en stabil køreoverflade, selv på blød grund
  • En stabil overflade kræver minimal vedligehold.
  • Reducerer de miljømæssige påvirkninger af undergrunden
  • Kan bruges til at placere kraner på, så man kan placere vindturbiner og tårne.
  • Er nemt at transportere og installere hurtigt.