SoilWeb beskyttelse af skråninger

SoilWeb beskyttelse af skråninger

SoilWeb® Skrænt beskyttelsessystem tilbyder løsninger til udfordrende stabilitetsproblemer på skråninger. 3D-strukturen skaber et stabilt miljø for dæmningsfyldmaterialer, forhindrer svære erosionsproblemer og tilbyder løsninger til jord som ikke findes som overfladebehandlinger.

BÆREDYGTIG SKRÅNINGS STABILITET
Fordelene ved 3D cellerne er langtidsholdbar vegetation, genforstærkning af det øvre jordlag og modstand mod erosion og skred SoilWeb® systemet tilbyder langtidsbeskyttelse af dæmninger/bredder af alle typer:

Bæredygtige løsninger:
Systemet forstærker vegetationen, øger modstanden mod eroderende kræfter og forhindrer udvikling af riller fra koncentrerede afstrømninger.

Permabelt fyld:

Cellestrukturen i SoilWeb® strukturen tillader at der anvendes størrelsesmæssigt mindre materialer og mindre kostbare materialer og på stejlere skråninger end uden en cellestruktur.

Geomembranbeskyttelse:
Systemet yder effektiv beskyttelse for ikke-permeable geomembraner. Et bånd/wire-forankret system yder strukturel understøttelse og beskytter linens integritet.

Armeret beton:
Med opfyld af beton er SoilWeb® systemet et mindre omkostningskrævende, fleksibelt alternativ til betonblokke.