Se Nykilde Bredmåtter her ⇒ Hos Nykilde.dk

Sikring af foden af en skråning/dæmning mod erosion er en af de klassiske konstruktioner til vandmiljøet. Dette gælder især ved hydrauliske-mekaniske belastninger (f.eks. vandstrømme, bølger eller båd-/skibstrafik).

Miljøskadelige materialer såsom murbrokker, fiberplader (f.eks. Eternit), stålplader, plast etc. er ofte blevet anvendt og påvirker op til idag miljøet.
Således kan f.eks. mikroorgansimer kun langsomt eller slet ikke bosætte sig disse steder og heller ikke fisk og padder kan finde nogen naturlig habitat. Disse for miljøet fremmedlegemer giver også en forringelse af det æstetiske og en svækkelse af den stedlige vegetation.

Som det første økologiske alternativ til førnævnte miljømæssigt uansvarlige foranstaltning, kan der i den tidlige fase af aqua-bio-ingeniørarbejdet (som vi tillader os at kalde det) udlægges sivruller i udvalgte former som er fyldte med jord og beplantede.
Disse sivruller erstatter det tidligere anvendte dødt-træfaskine/flisfaskine, som udover at være dårlige til at tilbageholde sedimenter også var dårlige at plante i.

På grund af den store fejlrate med beplantning på stedet (op til 80% spild), har vi udviklet ArmaFlor Sivrullen. Denne kokosfaskine tjener som vegetationsbærer og erosionssikring.

Kokosfaskinen bliver fyldt og færdigt kultiveret i vores planteskole, så rødderne er fuldt integreret i faskinen ved levering.

ArmaFlor Sivruller er nu igennem mange år blevet anvendt med succes som en holdbar og miljøvenlig løsning på beplantnings- og erosionsproblemer langs søbredder og lignende.

ArmaFlor Sivruller anvendes ikke kun i naturnære områder, men også i byer som bredsikring inde i byerne langs kanaler, åer, regnbassiner og søer.

   

ArmaFlor Sivrørsbånd Type RöBa
ArmaFlor Sivrørsbånd Type RöBa
Sivrørsbåndet Type RöBa er endnu en variant som al...
ArmaFlor Sivrørsvalser ekstra versioner
ArmaFlor Sivrørsvalser ekstra versioner
Der er yderligere 2 varanter af Sivrørsvalserne ti...
ArmaFlor Sivrørsfaskine Type RF
ArmaFlor Sivrørsfaskine Type RF
En 3. variant er sivrørsvalser også kaldet Sivrørs...
ArmaFlor Sivruller Type RöWa (for-kultiverede)
ArmaFlor Sivruller Type RöWa (for-kultiverede)
Disse sivruller er fix og færdige forkultiverede S...
ArmaFlor Sivrørsrulle Type RW (for-beplantet)
ArmaFlor Sivrørsrulle Type RW (for-beplantet)