Saltengmåtte

Denne måtte fåes også både som pre-fabrikeret måtte (mod forudbestilling, 8-12 mdr.´s produktionstid) eller indsået med frø af arter tolerante over havgus og –sprøjt, altså planter der kan tåle saltvand (levering indenfor 14 dage). Da den tilgængelige viden indenfor vejsaltsområdet endnu ikke er ret stor, kan vi for nuværende ikke sige om disse arter er tolerante/hårdføre overfor kraftig vejsaltning. Men med et en zone på 1-1½ meter mellem f.eks. vejbane og beplantningen, bør der ikke være nogen støre risici forbundet med udlæg af denne måtte. Vores erfaringer fra Sverige viser, at en sådan zone er nødvendig ellers vil en ellers hårdfør beplantning uddø efter 3-4 vækstsæsoner. Men vi undersøger dette felt intensivt i løbet af de kommende år. Inden der tages beslutning om etablering i nærheden af vej der bliver vejsaltet om vinteren, tilråder vi at man kontakter os tidligst muligt i forløbet.

Plantearter
Alm. Røllike, Alm. Kællingetand, Engelskgræs, Bidende Stenurt, Sløjfeblomst

Husk at bestille i godt tid. 8-12 måneders leveringstid i sæsonen, afhængig af sammensætning (for den færdigt kultiverede udgave). Vi leverer kun i tidsrummet onsdag-fredag.
Minimumsbestilling i frøindsået udgave (ikke-forkultiveret) er 300 m2, af maskintekniske årsager. Leveringstiden er dog mindre, maks. 2-3 uger.

Måttestørrelsen er 60 X 200 cm. (1,2 kvm/rulle)

Saltengmåtte (1 m2)
Saltengmåtte (1 m2)

Salttolerant vegetationsmåtte med flerårige urter (kun for B2B kunder).