Læs hvorfor du skal investere i grønne tage ⇒ Nykilde.dk

Fordele ved et Levende Tag®

Naturligt klimaanlæg
- Det grønne tag sørger selv for en kraftig nedkøling af rum/værelser også ved høje udendørstemperaturer. Dette kan medføre store besparelser på klimatiserings-omkostningerne (nedkølede lagerhaller m.fl.) og beskytter samtidigt miljø og sundhed. Varme-ø-effekten.

Letvægtssystem
- Vores opbygningssystemer, såsom Sky Garden VegBlock®-Grønttagsystem og andre, tilhører med sine ca. 50 kg/kvm., et af de letteste systemer på markedet.

Besparelser
- ved formindskede opvarmnings- og klimatiseringsomkostninger
- ved reducerede saneringsomkostninger.

Klimaforbedring
- Opvarmningen af tillukkede flader bliver undgået ved hjælp af vegetationslaget. Der opstår ingen genstrålingsopvarmning.
- Langsom fordampning af det lagrede regnvand. Dette medvirker til en god afkøling af rummene/værelserne.

Lang levetid
- Temperaturudsvingene bliver reduceret fra 80 grader C. til 25 grader C.
- Tagafdækningen bliver beskyttet mod skader fra UV-stråling og mekaniske skader.

Støv- og skadestofsbinding
- Vegetationslaget binder ca. 10 - 20% af støv- og skadestofsandelen i luften.

Beskyttelse mod elektromagnetiske stråler
- Videnskabelige test har påvist, at et grønt tag beskytter mod påvirkningerne fra elektromagnetiske stråler.

Støjværn
- Et grønt tag beskytter mod støj, både udefra og indefra.

Etablering af en naturlig biotop
- En mangfoldighed af dyr og planter finder et hjem på et grønt tag.

Taghave?
- kan eventuelt bruges som tagterasse eller taghave.

Holder regnvand tilbage
- ca. 60-70% af nedbøren holdes tilbage på taget. Dette medfører en tydeligt mindre belastning af kloak-systemerne og færre vandfyldte kældre. Dette er jo som bekendt blevet højaktuelt. Det skønnes at kloakrørene skal udvides med 30% for at kunne klare fremtidens større mængder nedbør. Her kan grønne tage helt klart være med til at afhjælpe dette problem. En rigtig god LAR-løsning - Lokal Afledning af Regnvand.

Beskytter mod ild
- I Tyskland regnes grønne tage etableret korrekt for ikke brændbare. Man opnår omkring 15% rabat på sin brandforsikring hvis man har et grønt tag. Vores produkter er selvfølgelig blevet testet og godkendt efter BROOF t2

Husk at der faktisk er lovhjemmel for kommunerne til at give afslag i kloakeringsgebyret, hvis grundejeren kan dokumentere at al regnvand bliver afledt lokalt på grunden. Her er grønne tage en væsentlig bidragsyder til netop at aflede regnvandet lokalt, da ca. 60-70% af den årlige nedbør som lander på taget bliver holdt tilbage.
Desværre udnytter langt fra alle kommuner denne positive mulighed, men spørg din egen kommune, måske er du en af de heldige!

Husk også, at der skal lægges en godkendt vandtæt tagbelægning på før det grønne tag.