Grønt tag på skrå flader - stejle og skrånende tagflader

Ønsker man at etablere grønne tage på tagflader med hældninger på 25 grader eller mere er det en god idé, at sørge for at tagsubstrat og vegetation bliver liggende. Dette kan gøres på forskellige måder, men det mest enkle, sikre og prisbevidste er ved brug af Geoweb Geoceller, som ved flere projekter har vist sit værd.

 

 

  
 
Systemet med celler sørger for at holde tagsubstratet indenfor i cellerne og at fordelle vægt og tryk ligeligt imellem cellerne. 

Kontakt os for mere information.