Covamats & Eromats
Covamats & Eromats Covamats & Eromats

Covamats & Eromats

                                 

 

 

                                                                        Brug af Covamat plus med biologisk nedbrydeligt net.           Etableret vegetation 3 måneder efter installation.

Floder, vandløb og grøfter

Pga. periodiske oversvømmelser i området, indgik en ny strækning af floden i den færdige helhedsløsning. Ved udlægning af GREENFIX Covamats skabes der hurtigt erosionsbeskyttelse ved kanterne af de oversvømmede diger.