Geoweb-designpakker til design af projekt ⇒ Nykilde.dk

Til ingeniører, arkitekter, landskabsarkitekter og rådgivere

Nedenstående links åbner mulighed at få adgang til vores mange resurser indenfor design, evaluering og specificering af Geoweb geoceller. Her er mulighed for selv at designe sit projekt indenfor lastunderstøttelse, erosionssikring/-stabilisering, kanal- og regnvandsbassiner og støttemure.

 

Click to View/Download