Ofte stillede spørgsmål

  • Hvornår er det bedste så-tidspunkt for Nykildes frøblandinger?
    Det afhænger af frøblanding og selvfølgelig vejret. Vores naturengsfrøblandinger skal generelt set helst sås om efteråret, fra midten af august og indtil begyndelsen af oktober. Senere kan også gå, men der afhænger resultatet jo så også af hvordan vejret arter sig efterfølgende. Udsåning tidligt forår, marts-april kan også gå an, her handler det først og fremmest om at der tilstrækkelig med jordfugtighed til stede og kommer man for langt hen på foråret eller for-sommeren, kan en udtørring risikere at give et stort frøspild og en dårlig etablering.

    Ved vores Blomstermarksfrøblandinger skal
    man generelt set sørge for en udsåning i marts-maj måned og nogle tilfælde kan det også gå an senere, men igen afhænger det af om der kommer vand nok, eventuelt ved hjælp af vanding.

  • Bliver grønne tage utætte?
    Nej! Punktum! Ikke mere sludder, tak! Er tagmembran arbejdet (uanset type og slags) udført korrekt og er det grønne tag opbygget korrekt, så bliver grønne tage ikke utætte. Det samme gælder for ikke begrønnede tage!