GEOWEB Beskyttelsessystem til skråninger

Udvidelse af veje skaber sårbart stejle skråninger.

Bystyre handler hurtigt for at implementere foranstaltninger mod erosion.

Udvidelsen af en vej rundt om en populær by skabte en godt 1½ m høj stejl skrænt (1:1) ved siden af en hovedvej. Bekymringen for at kraftig regn kunne skabe erosion og udvaskning hvis skråningen ikke blev stabiliseret, gjorde at byadministrationen valgte GEOWEB erosionsbeskyttelsessystem.

 

Budget overvejelser og samarbejde

 

Det var nødvendigt med en hurtig installering som også så godt ud - og det krævede ordentligt design og et produkt som kan installeres hurtigt.

 

  • GEOWEB producentens designanbefalinger fjernede de ekstra omkostninger forbundet med ingeniørarbejde.
  • Den lokale leverandørs træning af bystyrets egne folk gjorde de muligt for byen selv at installere og dermed reducere tid og omkostninger.

 

Før skrænten var fuldt bevokset blev området ramt af flere skybrud, men uden skader eller tab af fyldmateriale. Iflg. Mike "GEOWEB systemet holdt materialet på plads langt over vores forventninger. Ken og hans mandskab ved Teknik og Miljø ved byen Alton udførte et fantastisk arbejde på dette projekt."

 

Se hvordan her.

0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar