stottemur8 w1240 h440 fill wm

Alsidige levende støttemure tilbyder miljøvenlig design fleksibilitet.

Brugen af strukturer til at tilbageholde jord har udvidet sig i de senere år efterhånde som ingeniørmæssige konstruktioner har vundet indpas på steder med irregulær topografi, specielt i forbindelse med opgraderinger af infrastrukturer. Støttemure bliver brugt på steder med enkle skråninger, generelt betinget af graden af hældningen og tilgængeligheden eller omkostningen ved brug af areal indenfor for projektets samlede areal. Konventionelle konstruktionsmetoder bruger tunge objekter til at tilbageholde jorden, såsom betonelementer og stålplader. Disse konventionelle jordtilbageholdelses strukturer er besværlige, og kræver flere komponenter for at imødegå det passive tryk fra jorden og modstå erosion på grund af regnvandsafløb. Denne omkostningstunge og tidskrævende proces er ikke altid brugbar; en mere alsidig og mere miljøvenlig løsning er nødvendig.

 

3D Geocelle grøn væg

 

Et naturligt alternativ til stål eller betonvægge er GEOWEB geocelle støttemure. De tilbyder en æstetisk tiltrækkende og fleksibel natur som kan designes udfra mange forskellige vægkonfigurationer og tilpasses det lokale landskab. Det er klar til at tilpasse forholdene på stedet og er derfor specielt velegnede til fundament betingelser som mest består af komprimerbar jord. Deres naturlige lette vægt og fleksibilitet tillader dem at performe bedre end fuldfacade mekanisk stabiliserede støttemure (MSE) på bløde jorder og i seismiske zoner - såvel som at de tolererer en højere differentiel sætning en rigide vægge/mure.

GEOWEB vægsektioner er også lette og nemme at installere. Konventionelle vægsektioner er tunge og ufleksible og bidrager dermed til potentielt farligere arbejdsmiljø. En internt forbundet cellestruktur tillader at man kan tilskære GEOWEB sektionerne så de passer til ventilationsanlæg, afskærmninger, hegn, træer og andre forhindringer uden at kompromitere systemets strukturelle integritet. Denne fleksibilitet tillader også at tilpasse sig til landskabets konturer, så man får et mere organisk vægdesign.

 

Miljøvenligt; Miljømæssige fordele

 

Den unikke egenskab med multilags geocelle vægge er deres horisontale terrasser og eksponerede ydre facade celler. Dette skaber et naturligt miljø for en udvalgt, bæredygtig vegetation at gro i. Den åbne facade er også højt permeabel - og fungerer som en række af plantehuller hvor regnvand kan infiltrere og dermed minimere afløb. Dette tillader et bæredygtigt design. Hvis man ikke ønsker vegetation kan fylde et permeabelt fyldmateriale i.

HDPE GEOWEB materialet tolererer miljømæssigt stress - det modstår revner, afskalning og korrosion som nedbryder beton, stål og træbaserede systemer; og det har også en overlegen modstandskraft overfor kemikalier og frys-tø situationer.

 

Designfleksibilitet

 

Fleksible geocelle vægge er tilpasningsdygtige til forskellige typer af vægge inklussive:

- Stærkt skrånende skrænter - lag væg struktur uden krav til ekstra jordforstærkning når det er over strukturstabile jorddæmninger - Forstærkede vægge - Fuldt lukket vægfacade som er forenet med bagfyldet ved brug af forskellige tie-back systemer (f.eks. geogrid) - Gravitationsvægge - Fuldstændigt konfigureret med geocellelag; effektivt når der er pladsmangel som ikke tillader brug af forstærkningslag.

Udvalget af det korrekte jord tilbageholdelses system afhænger af flere forskellige faktorer inklussive ekstra laster, væggens højde og type, krav til forstærkningen, jordforhold, pladsadgang og restriktioner, adgang til egnet fyldmateriale, projektets økonomi og det ønskede æstetiske udseende af det færdige projekt. En projekt evaluering fra producenten kan afgøre designets egnethed.

0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar