Grøn Geoweb Støttemur

GEOWEB Støttemure

 

Overblik

Geoweb støttemure

Støttemure bygget med Geoweb systemet er økonomisk sunde og miljørigtige løsninger som alternativ til MSE støttemure – Geoweb skaber naturligt begrønnet levende struktur samtidigt med at alle strukturelle design krav opretholdes.

GEOWEB støttemure er også yderst lette at tilpasse; de yder exceptionelt i blød jord og i seismiske zoner, tolererer rimelige differentielle sætninger bedre end faste vægkonstruktioner, kan konstrueres som selvstående struktur på steder med lidt plads, og er lavet af miljømæssig ikke-nedbrydelig HDPE.

Et billede, der indeholder træ, udendørs, jord, bygningBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

 

Fleksible designløsninger

Den indbyggede fleksibilitet GEOWEB støttemure tillader design af forskellige typer vægge og støttemure, applikationer og lokale betingelser.

 • Vægdesign afgøres af områdets jordforhold, adgang til området/restriktioner, adgang til fyldmateriale, projektbudget og det ønskede udseende af væggen.
 • Vægge kan designes til et bredt udvalg af fyldmaterialer og typer af jordforhold, grundvands- og dræningsforhold.

 

Facademuligheder

Vegetation er den mest almindelige form for udførsel med GEOWEB støttemure. Ikke-begrønnede vægge kan tilbyde armeret beskyttelse og lavt vedligehold for arealer hvor der ikke ønskes vegetation.

Et billede, der indeholder træ, tog, udendørs, græsBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed Begrønnet vægfacade

Topjord med et udvalg af vegetation og beplantninger

Et billede, der indeholder tog, spor, udendørs, himmelBeskrivelse, der er oprettet med høj sikkerhed Befæstet vægfacade

Grusmateriale eller lignende, beton m.m.

 

Et billede, der indeholder græs, udendørs, træ, himmelBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

Typiske applikationer

 • Begrønnede støttemure
 • Biovægge
 • Meget stejle skrænter
 • Dige og oversvømmelsesbeskyttelse
 • Tunnelindgangsvægge
 • Begrønnede kanalstrukturer
 • Landskabsmure (som følger landskabets konturer)
 • Barrierer til beskyttelse af resurser
 • Støjvægge/støjbeskyttelse

 

 

Miljø & perfomance attributter

Naturlig æstetik & bæredygtig vegetation

GEOWEB vægge har horisontale terrasser med en eksponeret ydre facade som skaber et naturligt miljø for den udvalgte vegetation og beplantning. Hjemmehørende vegetation eller specificerede beplantninger kan installeres for æstetikken og bæredygtighed. Grus eller betonfyld kan give en armeret beskyttelse hvis vegetation ikke ønskes.

 Et billede, der indeholder græs, udendørs, planteBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

 

Fungerer også i blød jord

Fleksible og letvægts GEOWEB vægge tilpasser sig til et bredt spekter af designkrav og konstruktionskrav – og imødekommer udfordringer også på blød jord.

Et billede, der indeholder træ, himmel, udendørs, vandBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

 

 

 

 

 

Reduktion i regnvandsafløb

GEOWEB vægge er stærkt permeable og fungerer som flerstyks plantepotte – og tillader regnvand at infiltrere gennem facaden, og minimerer dermed afløb.

Et billede, der indeholder træ, udendørsBeskrivelse, der er oprettet med høj sikkerhed

 

Lav miljømæssig påvirkning

GEOWEB vægge er en naturlig Lav Indflydelse Development/Udvikling (LID)/Bedst Management Praksis (BMP) til at reducere regnvandsafløb og håndtere regnvand på stedet. Der kan bl.a. optjenes LEED green building credits ved at reducere indvirkning på arealet, reducering af varme-ø-effekten og til at håndtere regnvandskvalitet og -mængde. Med en høj procentdel af åben areal, evnen til at anvende lokale fyldmaterialer og en effektiv transport af materialer, er GEOWEB vægge en bæredygtig og øko-venlig løsning til alle arealer.

 

Designmuligheder

GEOWEB vægtyper

GEOWEB vægge kan designes på mange forskellige måder, så de kan imødekomme specifikke krav på arealet og krav til understøttelsen/armering. Vi tilbyder en gratis licens på software til GEOWEB støttemure.

Et billede, der indeholder tekstBeskrivelse, der er oprettet med høj sikkerhed

Et billede, der indeholder tekstBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

Et billede, der indeholder tekstBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

Et billede, der indeholder skærmbillede, tekstBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

 

DESIGMULIGHEDER

 1. Stejle skrænter GEOWEB vægge kan designes som stejle skrænter/skråninger når der kræves en enkel facadebeskyttelse over en strukturmæssigt stabil grund. Et billede, der indeholder tekstBeskrivelse, der er oprettet med høj sikkerhed
 2. Forstærket væg GEOWEB forstærkede vægge designes når geogrid eller andre materialer (geotekstiler eller jordspyd) er inkluderet for at forstærke jorden. Det forstærkede vægsystem skaber en fuldt indkapslet facade som er forenet med bagfyldet ved hjælp af det udvalgte tilbageholdelsessystem som er designet med definerede intervaller – typisk for et MSE vægsystem. GEOWEB vægsektioner former en vægfacade med et minimum på 3-celler i dybden, og dermed skabes en dybt integreret sektion som er modstandsdygtig overfor bevægelser.
 3. Et billede, der indeholder tekstBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed Et billede, der indeholder udendørs, træ, græs, himmelBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed Et billede, der indeholder udendørs, træ, himmel, bygningBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed
 4. Gravitationsvægge GEOWEB gravitationsvægge er effektive når pladsmangel forhindrer brug af jordforstærkningsmaterialer. Systemet er bygget som en lagdelt gravitationsvæg som modstår lateralt tryk og opretholder den strukturelle integritet selv når der opstår degraderinger i underlaget. Et billede, der indeholder tekstBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed  Et billede, der indeholder træ, tog, udendørs, græsBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed
 5. Multilags kanaler

  Et billede, der indeholder skærmbillede, tekstBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

  GEOWEB kanal skråninger med vegetation tilbyder et naturligt udtryk, stabilitet og beskyttelse for kanaler eksponeret mod erosion lige fra lav til mellemhøj gennemstrømning af vand, jævnligt eller kontinuerligt. GEOWEB Multilagskanaler tåler differentiel sætning uden tab af systemets integritet og man kan lave en næsten vertikal profil, og dermed reducere værdifuld brug af land. Når det bruges på arealer med forventet høj intensitet af vand, kan GEOWEB vægsektioner fyldes med beton eller grus, eller pakkes ind i kokosmåtter for at reducere potentiel tab af jord i de ydre celler indtil vegetationen har etableret sig.

   

  Et billede, der indeholder træ, græs, udendørs, himmelBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed  Et billede, der indeholder græs, udendørs, jord, golfBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

  GEOWEB facadeceller fyldt med grus eller beton modstår kraftigere, kontinuerlige strømme.

  Et billede, der indeholder himmel, udendørs, vand, græsBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed Et billede, der indeholder vej, udendørs, himmel, græsBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

 

GEOWEB Ydeevne

Sammenligning med MSE vægge

GEOWEB Støttemure tilbyder fordele i forhold til MSE blokvægge:

 • Begrønnet facade tilbyder naturlig grøn æstetik
 • Den åbne frontfacade infiltrerer regnvand
 • Fleksibel vægstruktur performer godt over blød jord (og i seismiske zoner)
 • Gravitationsvægge kræver ingen ekstra forstærkning
 • Forstærkede vægge tilbyder en dobbelt så dyb facade – modstandsdygtig overfor bevægelse
 • Installeres 25-30% hurtigere, med færre skader
 • Overskydende sektioner tillader at man skærer til for at tilpasse omkring forhindringer
 • HDPE materialet er modstandsdygtig overfor nedbrydning

Et billede, der indeholder himmel, udendørs, bjerg, naturBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

Tidlig selvindfunden vegetation

 

Hovedkomponenter

Det komplette system til GEOWEB støttemure indeholder noget eller alt af følgende:

 • GEOWEB sektioner
 • Cellefyld og bagfyld
 • Geokomposit drænmaterialer
 • Geogrids, geotekstiler eller andre forstærkninger
 • Subdræn

Et billede, der indeholder himmel, udendørs, jord, græsBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

 

Naturlige facade farver

GEOWEB vægsektioner er tilgængelige i grøn, beige eller sort farve så de kan falde godt ind i omgivelserne. Polyethylen materialet er UV-stabiliseret så farverne ikke fader ud, og det øger systemets holdbarhed og ydeevne så de imødekommer de typiske krav fra ingeniører. Vægmaterialet er også ekstremt vejrresistent; det modstår revner, spalter og korrosion som degraderer og nedbryder beton, stål og træbaserede systemer.

Et billede, der indeholder dyr, bløddyr, hvirvelløs, udendørsBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed   Et billede, der indeholder træ, udendørs, bygningBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

Beige facade                                              Grøn facade

Konstruktion

Omkostningseffektiv, simpel installation

GEOWEB støttemure er omkostningseffektive i forhold til traditionelle MSE vægge og jordtilbageholdelsessystemer. Installeret vil omkostningerne variere i forhold til de specifikke krav på arealet, inklusive adgangsforhold, jordforhold, pris på fyldmateriale og kompakthed, arbejdsløn, transport og længden af væggen.

Et billede, der indeholder himmel, udendørs, jord, mandBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

GEOWEB vægges installationsfordele

 • Produktiviteten øges markant i forhold til konventionelle vægtyper
 • Fleksible vægsektioner tilpasser sig forskellige sætninger i landskabet og tillader naturlig tilpasning til konturer og forhindringer
 • Letvægts, kompakte sektioner som er nemme at transportere og installere på svært tilgængelige steder eller fjerne lokationer
 • Tillader brug af porøst fyldmateriale som minimerer hydrostatiske forhold.

Et billede, der indeholder udendørs, himmel, bjerg, jordBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed   Et billede, der indeholder himmel, udendørs, vand, hegnBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

 

Et billede, der indeholder græs, træ, udendørs, himmelBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed   Et billede, der indeholder træ, græs, udendørs, himmelBeskrivelse, der er oprettet med meget høj sikkerhed

 

Omfattende service og resurser

Presto GEOSYSTEMS og deres repræsentanter (Nykilde) tilbyder den mest komplette service i industrien til understøttelse af projektdesign og installationskrav.

 • Gratis projekt evaluerings service
 • Konstruktionsservice: On-site kundeservice af specialister til optræning og ved start
 • Resurser: Ingeniør analyser/teknisk overblik, SPECMaker specifikationsværktøj, tekniske cases, detaljerede konstruktionsvejledninger og videoer
0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar