Geoweb vegetations regnvandssystemer.

Naturligt bevoksede regnvandsafledning

Reparation og forhindring af oversvømmelser langs en å.

Spy Run Creek, en 16 km vandvej i Indiana, USA var ofte udsat for pludselige oversvømmelser som nåede op i gaderne i et erhvervsområde. Åens bredder var kraftigt overgroede og svære at vedligeholde, hvilket bidrog yderligere til de pludselige oversvømmelser.

Fort Wayne City lavede en analyse af Spy Run Creeks vandskel for at fastslå hvilke forbedringer som var nødvendige.

Fase 1 inkluderede konstruktion af tre overløbsbassiner opstrøms for erhvervsområdet. Fase 2 inkluderede konstruktionen af to-trins kanal for ekstra vandkapacitet.

I fase 2 blev der valgt Geoweb vegetationskanaler for at stabilisere bredderne og beskytte et område udsat for pludselige oversvømmelser og dette af to kritiske grunde - det tillod en stejl skrænt (0,5:1) og et lille horisontalt aftryk for ekstra vandkapacitet.

Geoweb vægsystemet blev fyldt med grus/topjord mix så der kunne begrønnes i de forreste celler og dække væggens facade. Celler med grøn facade blev valgt så det kunne falde naturligt ind sammen med vegetationen.

0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar