Akkrediteret jernbaneforskning beviser GEOWEBS ballast ydeevne

Gennem intens forskning ved AAR-TTCI, blev Geoweb 3D jordstabiliseringssystem testet og bevist at give mere end 14 gange den akkumulerede bruttolast mellem stampecyklusser end andre geosyntetika - og er endda en endnu større fordel under forhold med bløde jorder.

 

 

Forskningsmål

AAR´s TTCI blev brugt til at teste GEOWEB geocelle syntetika til brug under jernbaneskinner. GEOWEB systemet har en dokumenteret 30-årig lang reference for at løse stabilitetsudfordringer under jernbaneskinner, men hvordan performer det under spor sammenlignet med geogrids?

 

Test kriterier GEOWEB systemet blev placeret i et subballast lag for at skabe et indelukket, strukturelt bærelag. Der blev skabt et udfordrende "worst-case" scenarie ved at gennemvæde lerunderlaget ved hjælp af brandslanger for at simulere to 500 års regnhændelser og måle GEOWEB systemets effektivitet på ekstremt bløde jorder.

 

Resultater TTCI forskerne fandt at ballastunderstøttelsen fra GEOWEB systemet, blev ikke påvirket af effekterne fra "500 års regnfaldene" og gentagen lastpåvirkning. Forskerne fortsatte med at teste GEOWEB systemet - og to år senere, med totale laste på 206,6 millioner tons og mindre end 0,25" afbøjning, kunne de konkludere at systemet havde virket uden fejl.

 

Konklussion GEOWEB systemet giver en 14 gange forstærkning i forhold til andre geosyntetika uden brug for ballaststampning.

Se video her:

0
Kommentar(er) 0
Skriv din kommentar
Opret kommentar