Hvorfor er Geoceller bedre end Geogrids til vejkonstruktion?

oprettet d. under Geosystemer

Postet af Jesper Christensen, Nykilde. Skrevet af Bill Handlos, PE, Direktør for Presto Geosystems

Geoceller (celleisolering) tilbyder mere effektive og praktiske 3D designløsninger til udfordringer ved understøttelse af last og tryk end multilags 2D Geogridløsninger. Geoceller overfører lasttryk med det samme, leverer en praktisk jordstabilisering i et produkt som er hurtigt og nemt at installere.

 

   

Hvordan virker Geogrids?

Geogrid er afhængig af tryk, forskydning og lateral bevægelse af vejmaterialet for at aktivere lastunderstøttelsen i produktet. Som vist nedenfor, der skal være fejl i vejbelægningen før Geogrid reagerer. SOm resultat er hjulspor og jordforskydelse nødvendigt for at systemet kan fungere. Da Geogrid er todimensionelt, så er materiale som ikke er placeret indenfor Geogrids flade kan frit bevæge sig, forandre sig og blive placeret forkert.

 

Det er essentielt at Geogrids placeres på et fladt areal eller forspændt - men dette er ikke praktisk i et bygge-/konstruktionsmiljø. Det er normalt at geogrids udrullet over et forberedt areal med en bølget overflade. Efterhånden som bærelaget placeres ovenpå geogrid, knækker og bælger materialet sig, og vrider derved 2D-fladen yderligere. Det er sjældent at Geogriden er strukket ud ved installationen som ikke tillader fuldt træk under last.

 

 

Geogrids er svære at installere på bløde jorder

Ved projekter hvor underlaget er specielt ringe, vandmættet, eller allerede skadet ved sporskader, er geogrids endnu sværrere at installere fladt og tæt som det er anbefalet. En blød undergrund understøtter ikke mediumtungt eller tungt konstruktionsudstyr til at placere og udlægge baseunderlaget ovenpå geogriden uden at deformere geofriden yderligere. Den samlede deformation skabet et ujævnt geogrid-lag som dårligt fungerer som det er meningen.

 

Geogrid producenter anbefaler ofte 2 og sommetider endda 3 lag geogrids, for at skabe et stift balanceret bærelag. Denne tilgang forbedrer lastunderstøttelse fra geogrids, men koster tid, da hvert lag skal rulles ud, tildækkes og kompakteres separat. Omkostningerne for installeringen fordobles eller tredobles for hvert ekstra lag.

Hvordan virker Geoceller?

Geoceller er 3D strukturer som udnytter cellens indre og circulære styrke, passive jordtryk og partikelindkapsling så der skabes et stift madraslag som modstår hjultryk med det samme ved indvirkningen og uden den delvise kørende overfladefejl som kræves af geogrid. Lastpåvirket stress overføres fra fyldmaterialet til cellevæggene og er modvirket ved hjælp af cellens indre og cirkulære styrke og den passive styrke i de ved siden af liggende celler.

 

Medarbejderne udspænder hurtigt geocellerne over underlaget og nemt og det er ikke vigtigt at geocellerne skal for-positioneres eller placeres perfekt over underlaget. Lastbiler, bulldozere og bobcatte kan bruges til at fylde geocellerne. Lastede dumpere kan bakke henover de lige fyldte geoceller uden skade af produktet og det har ingen effekt i forhold til materialets ydeevne.

 

Modsat geogrids, så er geoceller effektive med et bredt udvalg af fyldmaterialer, og er ikke begrænset til kun at bruge højkvalitets stabilgrus. Sand, fint grus, skærver eller genbrugsmaterialer, alle materialer som får deres efenskaber forbedret ved hjælp af styrken i HDPE Geocellerne. Evnen til at kunne bruge lokalt fyldmateriale eller on-site materialer høster store besparelser for projektet.

Geoceller er ideelle til installation over bløde jorder

Der skal ikke bruges udstyr til at ekspandere geocellesektionerne, så de kan placeres over de blødeste underlag og der er heller ikke brug for let udstyr til at fylde cellerne. Bare bak op til de tomme geoceller med en fyldt lastbil, tøm lasten og spred materialet i og udover geocellerne.

Geoceller har bevist deres evner

Geoceller har succesfuldt forbedret vejes holdbarhed, både belagte veje og grusveje, adgangsveje og byggepladser i over 40 år. Siden US Army Corps of Engineers (USACE) i samarbejde med Presto Products udviklede teknologien, har tusinder af Geoweb Geocelle lastunderstøttelsesprojekter sparet millioner af dollars i konstruktionsomkostninger og har givet tredimensionel stabilisering som bare ikke er til rådighed ved brug af traditionelle geogrids. Se vores projekter, billeder og videoer her.

 

Spørg gerne efter en præsentation for at lær mere om Geoweb geoceller.


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar