Faunastriber i landbruget er efterhånden ved at blive populært. Det er også populært hos bierne.

Igennem de seneste årtier er bestanden af bestøvende insekter, især vilde bier og sommerfugle, gået kraftigt tilbage. Det er der flere grunde til, men en nyere trend indefor landbruget forsøger nu at afhjælpe på problemet, ved at tilbyde faunastriber til bier og sommerfugle.Vi tilbyder selv forskellige færdigt blandede frøblandinger som er velegnede til bier og sommerfugle. Bl.a. Honningbi-Sommerfugleblomst blanding som er en etårig frøblanding og HonningbiFest Blanding som er en et- og flerårig blanding.

Men vi laver også specielt tilpassede frøblandinger og har man et ønske om et særligt hensyn til den lokale fauna, så tilbyder vi også frøblandinger med naturligt hjemmehørende arter i eller blandinger af hjemmehørende arter og særligt bivenlige dækafgrødearter.

Senest har Fredensborg og Hillerød kommuner søsat et projekt, hvor man ønsker at lokale landmænd etablerer faunapletter. Denne består af dækafgrødetyper og vilde arter.

Hillerød Kommune har udgivet en brochure i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Agrovi og Nordsjællands Landboforening. Man tilmelder sig hos sidstnævnte og kan få mere at vide ved henvendelse til Henrik Kruse Rasmussen (tl. 2452 3886, mail: hkr@agrovi.dk). Og ellers står vi naturligvis også til rådighed.